Quyền quản trị nhóm

Tính năng nhóm có sẵn từ gói chuyên nghiệp trở lên.
Tính năng nhóm cho phép bạn:
Chia sẻ toàn bộ nhóm hồ sơ cho các thành viên trong nhóm của bạn
Gán các quyền khác nhau cho mỗi thành viên trong nhóm
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng cơ bản vui lòng đọc bài viết này
Điều đầu tiên bạn cần làm khi muốn thêm ai đó làm người dùng nhóm là tạo tài khoản người dùng cho người đó. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút quản lý nhóm và đi tới phần ‘Thành viên nhóm’.
Sau đó, bạn cần nhấn nút ‘Thành viên nhóm mới’ và một hộp sẽ bật lên nơi bạn có thể điền thông tin chi tiết về thành viên nhóm mới trong hồ sơ Incogniton của mình.

Trong phần này, bạn cũng có thể chỉ định vai trò cụ thể cho thành viên nhóm, trước tiên hãy đọc phần ‘tạo vai trò’ trước khi tiếp tục chỉ định vai trò cho thành viên nhóm, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu, gửi lại email xác minh hoặc xóa người dùng trong phần này. Vui lòng nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải hồ sơ của thành viên nhóm cụ thể để làm như vậy. Việc phân công vai trò được giải thích trong bài viết này.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs