Sự cố kết nối proxy

Vấn đề:
Proxy báo lỗi kết nối, hoặc chữ thập đỏ như trong bài viết này.

 

Phương pháp khả thi:

  • Kiểm tra xem cổng có được bao gồm trong proxy không. Nó sẽ giống như ip:port, ví dụ: 127.0.0.1:3128
  • Kiểm tra xem loại kết nối có đúng không.
  • Kiểm tra xem đó có phải là proxy IPV6 không, proxy ipv6 chỉ hoạt động trên các trang web hỗ trợ ipv6.
  • Kiểm tra xem proxy có yêu cầu ủy quyền IP hoặc tên người dùng/mật khẩu không.
  • Nếu bạn chắc chắn rằng tất cả các bước trên đều chính xác, bạn hãy làm như sau hoặc đọc bài viết này để hướng dẫn bạn thực hiện các bước:

Powered by BetterDocs