Câu hỏi chung

Làm cách nào tôi có thể bắt đầu sử dụng Incogniton?
 
Để bắt đầu sử dụng Incogniton, bạn chỉ cần tải ứng dụng xuống từ trang web của chúng tôi tại đây. Khi ứng dụng đã được cài đặt, bạn có thể đặt một trong các gói của chúng tôi để tạo tài khoản.
 
Bạn có cung cấp bất kỳ kế hoạch miễn phí?
 
Có, chúng tôi cung cấp gói cơ bản giúp bạn có thể tạo 10 hồ sơ miễn phí với tất cả các tính năng Incogniton. Bạn có thể đặt gói khởi động trên trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào “đặt giá“.
 
Tôi có được phép có nhiều tài khoản bắt đầu không?
 
KHÔNG! Chúng tôi sẽ theo dõi điều này và nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn có nhiều tài khoản có gói dành cho người mới bắt đầu, điều này sẽ dẫn đến việc cấm tất cả các tài khoản Incogniton của bạn.

Powered by BetterDocs