Hướng dẫn – cách bật camera / webcam trong hồ sơ trình duyệt của bạn

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể bật webcam / máy ảnh cho cấu hình trình duyệt Incogniton. Với chức năng này, bạn có thể dễ dàng kích hoạt webcam  / camera cho một cấu hình trình duyệt mới nếu muốn.

  • Điều đầu tiên chúng tôi làm là tạo một hồ sơ trình duyệt mới, nếu bạn muốn biết cách tạo một hồ sơ trình duyệt mới, chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn này.
  • Khi chúng tôi đã tạo cấu hình trình duyệt mới, chúng tôi chuyển đến tab ‘Khác’.
  • Trong tab khác, bạn cần bật tùy chọn ‘Cho phép trình duyệt Incogniton truy cập webcam’.
  • Khi bạn đã bật nút này, bạn có thể nhấn nút ‘tạo hồ sơ trình duyệt’ hoặc ‘cập nhật hồ sơ trình duyệt’ cho các hồ sơ trình duyệt hiện có và bắt đầu sử dụng nó.
  • Từ phiên bản 3.2.6.1. chúng tôi đã chuyển nút này sang tab tổng quan về hồ sơ trình duyệt.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về tính năng này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs