Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tôi có thể trả như thế nào?

Để thanh toán cho đăng ký của bạn, vui lòng làm theo các bước sau:
  1. Đăng nhập vào tài khoản của tôi
  2. Trên bảng điều khiển, bạn sẽ thấy các đăng ký chưa trả phí. Nhấp vào nút “Thanh toán ngay” để xem chúng.
  3. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ thấy một danh sách các đăng ký của mình, hãy chọn một đăng ký được đánh dấu là ‘Chưa thanh toán’.
  4. Cuối cùng, trên trang đăng ký, nhấp vào nút phương thức thanh toán để thanh toán.

Phương thức thanh tóan nào được chấp nhận?

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua PayPal, một số loại Tiền điện tử, Visa và MasterCard.
 

Làm cách nào để thay đổi phương thức thanh toán?

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình qua Tài khoản của tôi. Chúng tôi cũng có một hướng dẫn cho việc này, xem bài viết này. Nếu bạn cần hỗ trợ thay đổi phương thức thanh toán của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới [email protected] và chúng tôi sẽ hỗ trợ.

Tại sao một khoản phí VAT được thêm vào?

Pháp luật và các quy định quy định rằng các dịch vụ kỹ thuật số do các công ty cung cấp cho người tiêu dùng phải chịu thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng).

Có một sự miễn trừ cho điều này cho các công ty. Để tận dụng quyền miễn trừ này, chúng tôi đã giải thích trong bài viết này cách bạn có thể điền thông tin chi tiết về công ty và TaxID để được miễn thuế GTGT.

Tôi phải đợi bao lâu trước khi đăng ký của tôi được kích hoạt?

Đăng ký sẽ được kích hoạt ngay lập tức sau khi đặt hàng. Trạng thái “đang xử lý” nghĩa là đã xong. Tuy nhiên, trong trường hợp thanh toán bằng tiền điện tử, có thể mất vài giờ trước khi khoản thanh toán được xác nhận.
 

Làm cách nào tôi có thể hạ cấp hoặc nâng cấp gói đăng ký của mình?

Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:
  1. Đăng nhập tại Tài khoản của tôi
  2. Chuyển đến Đăng ký của tôi
  3. Nhấn nút nâng cấp hoặc hạ cấp và chọn đăng ký mới của bạn
Quan trọng! Xin lưu ý rằng bạn cần liên hệ với [email protected] để đảm bảo rằng những ngày chưa sử dụng của gói đăng ký trước đó sẽ được thêm vào gói đăng ký mới của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã hủy đăng ký trước đó để tránh bị tính phí hai lần.

Tôi có thể tạm dừng đăng ký của mình không?

Nếu bạn không muốn sử dụng Incogniton và không muốn đăng ký của mình được gia hạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu hủy. Bạn cũng có thể hủy qua https://incogniton.com/my-account-2/subscriptions/. Nếu bạn muốn quay lại trong tương lai, bạn chỉ cần đặt một gói đăng ký mới cho cùng một tài khoản.
 

Làm cách nào tôi có thể hủy đăng ký của mình?

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bằng cách đăng nhập tại Tài khoản của tôi và chỉ cần nhấp vào đăng ký và nhấp vào “Hủy đăng ký”
 

Tôi có thể khôi phục mật khẩu đã quên bằng cách nào?

Bạn có thể khôi phục mật khẩu của mình bằng cách nhấp vào đây.
 

Nếu tôi muốn một gói tùy chỉnh thì sao?

Chúng tôi cung cấp khả năng thiết lập gói tùy chỉnh. Vui lòng đọc bài viết này để biết thêm thông tin.
 

Làm cách nào để thêm thành viên nhóm đã có tài khoản vào Incogniton.

Thêm người và cho phép người dùng mới thay đổi tài khoản của họ thành tài khoản nhóm bằng Tài khoản của tôi. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu nào và có thể đổi lại thành tài khoản thông thường nếu muốn.

Powered by BetterDocs