Hướng dẫn – Cách cấp quyền truy cập vào một nhóm hồ sơ nhất định cho người dùng thành viên nhóm

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách sử dụng các tính năng cụ thể của thành viên nhóm. Tính năng nhóm có sẵn từ gói chuyên nghiệp trở lên.

Tính năng nhóm cho phép bạn:
Chia sẻ toàn bộ nhóm hồ sơ cho các thành viên trong nhóm của bạn
Gán các quyền khác nhau cho mỗi thành viên trong nhóm
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng cơ bản vui lòng đọc bài viết này

 

Bạn với tư cách là người quản lý có khả năng chỉ cho phép một số tính năng nhất định của thành viên nhóm. Điều này có thể là xem hoặc khởi chạy hồ sơ hoặc thêm và xóa hoặc thậm chí chuyển hồ sơ.
Điều đầu tiên bạn cần làm là chuyển đến tab ‘Vai trò’ và đặt tên cụ thể cho vai trò đó. Sau khi đặt tên cho vai trò, bạn có thể định cấu hình quyền của vai trò đã tạo. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua hai tab trong tab đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh quyền quản trị và quyền chung của nhóm.
Nếu bạn không muốn những người dùng khác trong hồ sơ Incogniton của mình có khả năng chỉnh sửa quyền của nhóm, bạn cần bỏ chọn các quyền trong phần ‘Tất cả các quyền quản trị’.

Trong phần ‘Tất cả các quyền chung của nhóm’, bạn có thể tùy chỉnh vai trò bằng cách chọn các tùy chọn sau:
  • Tạo nhóm mới -> điều này sẽ cho phép người dùng tạo nhóm mới.
  • Chỉnh sửa/Xóa nhóm -> điều này sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa nhóm.
  • Khởi chạy hồ sơ tất cả các nhóm -> điều này sẽ cho phép người dùng khởi chạy hồ sơ trình duyệt trong tất cả các nhóm được tạo.
  • Thêm hồ sơ vào tất cả các nhóm -> điều này sẽ cho phép người dùng thêm hồ sơ trình duyệt vào tất cả các nhóm được tạo.
  • Chỉnh sửa/xóa hồ sơ trong tất cả các nhóm -> điều này sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa hồ sơ trình duyệt khỏi tất cả các nhóm được tạo.
Nếu bạn không muốn người dùng khác có quyền truy cập vào tất cả các nhóm trình duyệt, bạn cần chuyển đến tab ‘Nhóm’. Trong tab này, bạn có thể chỉ định các vai trò cụ thể cho người dùng trong một nhóm cụ thể. Bạn có thể chọn các tùy chọn sau cho mỗi nhóm:  Khởi chạy hồ sơ, Thêm hồ sơ và Chỉnh sửa/Xóa hồ sơ.

Sau khi bạn đã tùy chỉnh vai trò theo mong muốn của mình, bạn cần nhấn nút ‘Lưu vai trò’ và cài đặt vai trò sẽ được lưu.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs