Cách sao chép và dán chi tiết Proxy của bạn vào Incogniton

Để làm cho trải nghiệm của bạn tốt hơn và nhanh hơn, chúng tôi đã tạo tính năng sao chép và dán! Nếu bây giờ bạn dán toàn bộ chi tiết proxy của mình, chẳng hạn như IP:tên người dùng:cổng, vào hộp đầu tiên sau khi bạn đã chọn loại proxy, Incogniton sẽ tự động điền vào phần còn lại.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc bài viết này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs