Hướng dẫn – cách sao lưu dữ liệu Incogniton đã lưu cục bộ của bạn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách lưu dữ liệu của mình khi bạn đã tắt chức năng lưu trên đám mây của Incogniton. Xin lưu ý rằng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng chức năng lưu trên đám mây thay vì lưu trữ cục bộ. Dữ liệu của bạn sẽ an toàn hơn nhiều theo cách đó và bạn tránh được rủi ro dữ liệu của mình bị mất.
Nếu bạn vẫn muốn lưu dữ liệu của mình được lưu cục bộ, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sao lưu định kỳ dữ liệu hồ sơ trình duyệt. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm điều này. Để tìm dữ liệu hồ sơ trình duyệt được lưu cục bộ, bạn cần vào trang chủ và nhấp vào Mở thư mục dữ liệu Incogniton.

Bước tiếp theo là nhấp vào thư mục “config“.

Sao chép dữ liệu này, là tất cả dữ liệu cấu hình trình duyệt của bạn và lưu nó ở một nơi khác. Bây giờ bạn đã sao lưu dữ liệu hồ sơ trình duyệt của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc này định kỳ để tránh mất thông tin khi bạn không sử dụng tính năng lưu trên đám mây.
Chúng tôi đã thêm tùy chọn khôi phục phiên bản sao lưu cục bộ từ cấu hình trình duyệt trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn vào biểu tượng 3 dấu đầu dòng trong tổng quan về hồ sơ trình duyệt cho một hồ sơ nhất định và nhấp vào tùy chọn ‘Khôi phục sao lưu hồ sơ cục bộ’.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc bài viết này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs