Trình quản lý quảng cáo Facebook có một khối màu trắng

Table of Contents

Vấn đề

Trình quản lý quảng cáo Facebook hiển thị một khối màu trắng:

Các giải pháp

Vấn đề thường là độ phân giải màn hình của hồ sơ bị sai. Hãy thử thay đổi nó thành một giá trị cao hơn phù hợp hơn với màn hình của bạn:

Đầu tiên chọn 2 nút này để chỉnh sửa hồ sơ của bạn:

Sau đó chỉnh sửa độ phân giải của bạn:

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc bài viết này hoặc bất kỳ cài đặt Điều hướng nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs