Hướng dẫn – Thêm một thành viên nhóm bổ sung

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thêm thành viên nhóm theo cách thủ công. Tính năng nhóm có sẵn từ gói chuyên nghiệp trở lên.
Tính năng nhóm cho phép bạn chia sẻ toàn bộ nhóm hồ sơ với các thành viên trong nhóm của mình và gán các quyền khác nhau cho từng thành viên trong nhóm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng cơ bản vui lòng đọc bài viết này
Tính năng cụ thể này có nghĩa là chúng tôi có thể thêm chỗ bổ sung cho thành viên nhóm vào gói hiện có. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách bổ sung thủ công. Vui lòng gửi tin nhắn đến [email protected] để chúng tôi có thể thêm ghế thành viên nhóm bổ sung vào gói trả phí của bạn.
NB! Tính năng thành viên nhóm và do đó cả chỗ bổ sung (người dùng) chỉ có thể được thêm vào gói trả phí, tức là từ doanh nhân.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs