Hướng dẫn – Cách thay đổi phiên bản trình duyệt của hồ sơ Incogniton

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi phiên bản trình duyệt của hồ sơ Incogniton của bạn.
 
Bước đầu tiên là nhấp vào chỉnh sửa trên biểu tượng ba dấu đầu dòng của hồ sơ mà bạn muốn thay đổi phiên bản trình duyệt.

Trình duyệt chrome được cập nhật định kỳ, Incogniton (vì nó sử dụng chrome) cũng làm điều này, vì vậy để luôn cập nhật, vui lòng nhấp vào Tổng quan và kiểm tra xem phiên bản Trình duyệt Incogniton có phải là phiên bản mới nhất có thể hay không.

Bạn có thể nhấp vào menu thả xuống để thay đổi phiên bản nếu cần. Vui lòng nhấp vào Cập nhật hồ sơ sau đó để đảm bảo thay đổi của bạn được lưu chính xác.

Khi bạn có nhiều cấu hình cần thay đổi, bạn cũng có thể thực hiện việc này hàng loạt. Vui lòng chọn các cấu hình hoặc bấm vào chọn tất cả. Sau đó nhấp vào Hành động, sau đó nhấp vào sửa đổi rồi nhấp vào Chỉnh sửa phiên bản trình duyệt và chọn lại phiên bản mới nhất.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc bài viết này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs