Mở và đóng hồ sơ trình duyệt

Mở hồ sơ trình duyệt

Nhấp vào nút “Bắt đầu” bên cạnh hồ sơ trình duyệt để mở. Khi khởi chạy, Incogniton sẽ bắt đầu định cấu hình cấu hình trình duyệt để mô phỏng một người dùng trực tuyến duy nhất. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng cấu hình trình duyệt cho một trang web cụ thể, nơi bạn muốn đăng nhập, ví dụ: Facebook, Linkedin, Gmail, v.v.

Đóng hồ sơ trình duyệt

Chỉ cần nhấn nút x để đóng trình duyệt. Nó sẽ bắt đầu đồng bộ hóa khi nó được đóng lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn biết thêm về tự động hóa trình duyệt, vui lòng đọc bài viết này.

Powered by BetterDocs