Hướng dẫn – cách chuyển hồ sơ giữa những người dùng

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể dễ dàng chuyển cấu hình trình duyệt giữa những người dùng. Với tính năng này, bạn có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn!

Đầu tiên, nhấp vào Tài khoản của tôi, sau đó nhấp vào nút ‘Chuyển hồ sơ‘.
Bạn có thể thấy ba nút và do đó có ba tùy chọn: chuyển hồ sơ qua nút ‘Chuyển hồ sơ‘, hủy chuyển hồ sơ qua nút ‘Hủy chuyển hồ sơ‘ và chấp nhận chuyển hồ sơ qua ‘Chấp nhận chuyển hồ sơ‘.
Vui lòng nhấp vào một trong những áp dụng cho tình huống của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích cách bạn có thể chuyển hồ sơ và cách bạn có thể chấp nhận chuyển hồ sơ trình duyệt.


Khi nhấp vào cái phù hợp với nhu cầu của bạn, một màn hình sẽ bật lên nơi bạn phải thực hiện lựa chọn. Ghi chú! Bạn phải nhấp vào mũi tên ở giữa để làm cho các cấu hình đổi bên. Xin đừng quên sau đó ‘lưu‘ hành động của bạn bằng cách nhấp vào nút màu tím sẽ hiển thị cho dù bạn muốn chuyển, hủy hoặc chấp nhận chuyển.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về tính năng này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs