HƯỚNG DẪN – CÁCH THIẾT LẬP XÁC NHẬN HAI YẾU TỐ TRONG INCOGNITON

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thiết lập 2FA (Xác thực hai yếu tố) trong Incogniton. Điều này sẽ làm cho hồ sơ trình duyệt của bạn an toàn hơn. Điều duy nhất bạn cần là điện thoại di động và ứng dụng xác thực như Microsoft Authenticator hoặc Google Authenticator.

  1. Điều đầu tiên bạn cần làm là yêu cầu mã thông báo; bạn có thể làm điều này thông qua www.incogniton.com/my-account. Chuyển đến phần ‘Mã thông báo 2FA’ và nhấn nút ‘Yêu cầu mã thông báo mới’. Sau đó, bạn sẽ có thể tạo mã thông báo bằng ứng dụng 2FA, chẳng hạn như Microsoft Authenticator. 
  2. Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, vào lần tiếp theo bạn đăng nhập vào Incogniton, màn hình xác thực 2FA sẽ bật lên sau khi bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của mình. Sau đó, bạn cần điền 6 chữ số từ ứng dụng xác thực; nếu bạn đã điền chính xác, Incogniton sẽ mở ra.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập 2FA, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi

Powered by BetterDocs