Làm cách nào để khắc phục cấu hình trình duyệt chậm?

Khi sử dụng proxy, tốc độ internet luôn được xác định bởi cấu hình trình duyệt. Để xác thực, bạn có thể thực hiện kiểm tra tốc độ qua https://www.speedtest.net/ trong hồ sơ trình duyệt Incogniton và trình duyệt của riêng bạn rồi so sánh. Bật “không có hộp cát” trong cài đặt tài khoản của tôi cũng có thể hữu ích.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs