Nâng cao – Không hiển thị tên hồ sơ trong thanh URL của hồ sơ trình duyệt

Nếu bạn không muốn tên hồ sơ trình duyệt được hiển thị trong thanh URL, bạn có thể tránh điều này bằng cài đặt sau. Sau khi bạn đã tạo cấu hình trình duyệt, bạn có thể chuyển đến tab ‘Khác’ trong tab đó, bạn cần bỏ chọn tùy chọn ‘Hiển thị tên cấu hình trong trình duyệt’ và sau đó tên của cấu hình trình duyệt sẽ không được hiển thị vào lần tiếp theo khi bạn khởi chạy cấu hình. Xin lưu ý! Đừng quên nhấn nút lưu sau khi bạn đã thay đổi cấu hình cấu hình trình duyệt.

Cũng có thể chỉnh sửa cài đặt Bộ điều hướng của cấu hình trình duyệt, vui lòng đọc bài viết này để biết thêm thông tin.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs