Làm thế nào để được miễn thuế VAT nếu bạn đăng ký kinh doanh bên ngoài EU

Pháp luật và các quy định quy định rằng các dịch vụ kỹ thuật số do các công ty cung cấp cho người tiêu dùng phải chịu thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng).
Có một sự miễn trừ cho điều này cho các công ty. Để tận dụng quyền miễn thuế này, chúng tôi đã giải thích trong bài viết này cách bạn có thể điền thông tin chi tiết về công ty và TaxID để được miễn thuế VAT.
Trước hết, bạn phải chọn đăng ký mong muốn thông qua trang định giá. Ghi chú! Trong quá trình lựa chọn, số tiền bao gồm VAT sẽ được hiển thị.

Sau đó, bạn đi đến trang thanh toán và sau đó bạn có thể nhập thông tin chi tiết của mình trên trang này. Điều quan trọng là bạn nhập thông tin này một cách chính xác. Sau đó, bạn phải chọn có tại tùy chọn ‘Tôi đã đăng ký với tư cách là doanh nghiệp’ rồi điền dữ liệu VAT.

Khi bạn nhập đúng dữ liệu, phí VAT sẽ được điều chỉnh về 0%.

Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs