Tại sao vị trí thực của tôi vẫn hiển thị cho các trang web?

Nếu các trang web vẫn phát hiện vị trí địa lý thực của bạn thì có thể bạn đã không đặt chính xác cấu hình trình duyệt của mình. Sự cố này thường xảy ra do proxy không được người dùng gắn chính xác vào cấu hình trình duyệt.
 
Kiểm tra xem trong tab ‘Proxy’, bạn đã chọn một trong các tùy chọn ‘proxy HTTPS, Socks 4, Socks 5 và bạn đã thực sự thêm proxy vào cấu hình chưa.
Ngoài ra, hãy kiểm tra trong tab ‘Múi giờ’ để biết Vị trí địa lý được nhập dựa trên địa chỉ IP mà bạn đã thêm vào hồ sơ trình duyệt. Tất nhiên bạn cũng có thể thay đổi múi giờ theo cách thủ công. Xin lưu ý rằng việc tự điều chỉnh Vị trí địa lý sẽ gây ra rủi ro nếu bạn làm điều này không chính xác.
 
Sau khi thực hiện xong hai bước này, khởi chạy lại cấu hình trình duyệt và kiểm tra vị trí địa lý của bạn tại www.browserleaks.com hoặc www.whoer.net.
 
Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, vui lòng hỏi bạn nếu có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Powered by BetterDocs