Google phát hiện ra rằng tôi đang sử dụng proxy

Sự cố này là do chất lượng của proxy mà bạn đã đính kèm vào cấu hình trình duyệt. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng proxy chất lượng cao, vui lòng kiểm tra bài đăng trên blog của chúng tôi liên quan đến giao dịch proxy để biết thêm thông tin về proxy.

Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs