Trở thành một trong những người bán liên kết của Incogniton

Tại sao bạn nên tham gia chương trình liên kết của Incogniton

Chúng tôi trả 20% hoa hồng cho tất cả các khoản phí đăng ký đang diễn ra từ khách hàng do bạn giới thiệu. Bạn cũng sẽ nhận được phiếu giảm giá cá nhân cho khách hàng của mình. Chương trình của chúng tôi miễn phí tham gia, đăng ký dễ dàng và không yêu cầu kiến thức kỹ thuật. Incogniton cũng cung cấp giao diện theo dõi chuyển đổi và nhấp chuột theo thời gian thực.

Incogniton
Incogniton

Ai có thể tham gia mạng lưới liên kết của chúng tôi?

Làm cách nào tôi có thể tạo doanh số bán hàng?

Bạn có thể giới thiệu khách hàng đến Incogniton theo nhiều cách, một số cách bao gồm:

  • Liên kết liên kết trên blog của bạn
  • Giới thiệu khách hàng của bạn
  • Đặt một logo.

Khoản thanh toán tối thiểu là 10 đô la, nếu số dư của bạn dưới mức đó, khoản thanh toán này sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Giao dịch phải được 30 ngày trước khi hoa hồng được thanh toán. Khi số dư của bạn trên 10 đô la, bạn phải đăng nhập vào phần chi nhánh của Cổng thông tin khách hàng để yêu cầu xuất chi.

Xin lưu ý! Không được phép quảng cáo Incogniton qua Google Ads.

Incogniton

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào khác về chương trình liên kết của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi!

Người dùng hiện tại
Nếu bạn đã có tài khoản liên kết và muốn kiểm tra doanh số bán hàng của mình, bạn có thể vào khu vực liên kết tại đây.