Hồ sơ bị kẹt khi “đồng bộ hóa”

Table of Contents

Vấn đề

Cấu hình bị kẹt khi “đồng bộ hóa” khi khởi chạy.

Giải pháp khả thi 1

Nhấn vào dấu 3 chấm ở bên cạnh cấu hình và nhấn bắt đầu lại (bắt đầu lại)

Giải pháp khả thi 2

Thay đổi vị trí lưu trên đám mây thành một vị trí gần bạn hơn.

Change the clo

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chức năng lưu trữ đám mây tại đây.

Giải pháp khả thi 3

Tắt tiết kiệm trên đám mây. Điều này sẽ vô hiệu hóa đồng bộ hóa hồ sơ với đám mây.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs