Ngăn chặn các phiên mở hai lần bằng khóa phiên hoạt động riêng tư

Khi làm việc theo nhóm, có khả năng cùng một hồ sơ trình duyệt được mở trên các thiết bị khác nhau. Chà, điều này có thể gây hại cho hồ sơ trình duyệt của bạn và gây ra lỗi đồng bộ hóa, để ngăn chặn điều này, chúng tôi đã triển khai một tính năng có tên: ”khóa phiên hoạt động riêng tư”. Tính năng này tránh việc cùng một cấu hình trình duyệt sẽ được mở nhiều lần cùng một lúc. Tùy chọn này sẽ ngăn các lỗi đồng bộ hóa khi bạn và đồng đội của mình mở cùng một hồ sơ trình duyệt vào cùng một thời điểm. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong cấu hình cấu hình trình duyệt (nhấp vào ba dấu chấm rồi chỉnh sửa) trên tab ‘Khác’.

Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs