Hướng dẫn – Cách tạo các cấp/quyền truy cập khác nhau cho từng thành viên trong nhóm

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách sử dụng các tính năng cụ thể của thành viên nhóm. Tính năng nhóm có sẵn từ gói chuyên nghiệp trở lên.
Tính năng nhóm cho phép bạn:
Chia sẻ toàn bộ nhóm hồ sơ cho các thành viên trong nhóm của bạn
Gán các quyền khác nhau cho mỗi thành viên trong nhóm
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng cơ bản vui lòng đọc bài viết này
Sau khi bạn tạo người dùng mới và vai trò người dùng, điều cuối cùng bạn cần làm là gán vai trò cho người dùng, bạn có thể thực hiện việc này thông qua tab ‘quyền’. Nhấn vào menu thả xuống và bạn sẽ có thể chọn hồ sơ vai trò mới được tạo.
Sau khi bạn chỉ định vai trò cho người dùng, anh ấy có thể tham gia phiên làm việc Incogniton và bạn có thể chọn những gì anh ấy được phép làm. Điều này có thể là xem hoặc khởi chạy hồ sơ hoặc thêm và xóa hoặc thậm chí chuyển hồ sơ.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs