Dán như người gõ

Trong một số trường hợp, cần phải dán văn bản đã sao chép vào hồ sơ trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ nhập liệu, các trang web có thể xác định xem văn bản đã được nhập bởi một người hay văn bản đó đã được sao chép và dán. Để cho phép bạn dán văn bản từ một dòng đã sao chép và làm cho văn bản trông giống như được nhập bởi con người, chúng tôi đã tích hợp tính năng ‘dán như người đang nhập‘ trong Incogniton. Dựa trên một bộ ngẫu nhiên giữa mỗi lần nhấn phím, văn bản sẽ được dán vào vị trí mong muốn.

Để sử dụng chức năng này, bạn cần nhấp vào nút chuột phải, sau đó chọn tùy chọn ‘Dán như người đang gõ’.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào sau khi đọc bài viết này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs