Cách kích hoạt chế độ tối trong Incogniton

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể kích hoạt chế độ tối trong giao diện người dùng của ứng dụng Incogniton. Chế độ tối là một tiện ích bổ sung giúp bạn nhanh chóng chuyển màn hình (trình duyệt) sang chế độ tối vào ban đêm.
Chế độ tối có thể được bật bằng cách nhấp vào biểu tượng ‘mặt trăng’ ở bên phải giao diện người dùng của Incogniton.

Sau khi nhấp vào biểu tượng ‘mặt trăng’, chế độ tối sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nếu bạn muốn tắt chế độ tối, bạn có thể nhấp vào biểu tượng ‘mặt trời’.

Có nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn, bạn có thể đọc về chúng trong bài viết này.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về tính năng chế độ tối hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs