Hướng dẫn – đặt tên hồ sơ trong cửa sổ trình duyệt

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách bạn có thể đặt tên hồ sơ trình duyệt trong cửa sổ trình duyệt. Với điều này, bạn có thể dễ dàng theo dõi một hồ sơ trình duyệt cụ thể khi bạn mở nhiều hồ sơ.
Bạn có thể định cấu hình cài đặt này qua bảng Tài khoản của tôi thông qua cài đặt tài khoản. Bước tiếp theo là bạn nhấp vào ‘Cài đặt trình duyệt’. Bạn có thể chọn các tùy chọn sau:
  • Hiển thị tên tab – tên hồ sơ: đầu tiên hiển thị tên tab và tiếp theo là tên hồ sơ.
  • Hiển thị tên hồ sơ – tên tab: hiển thị tên hồ sơ đầu tiên và tiếp theo là tên tab.
  • Chỉ hiển thị tên hồ sơ: chỉ hiển thị tên hồ sơ
  • Chỉ hiển thị tên tab: chỉ hiển thị tên tab

browser name incogniton

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chức năng này hoặc các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Powered by BetterDocs