Đã xảy ra sự cố khi tạo dấu vân tay dựa trên tiêu chí của bạn.

Để giải quyết lỗi, phải làm như sau:
 
1. Chuyển đến “Tài khoản của tôi” trên bảng điều khiển bên trái
2. Chọn tab “Tùy chọn”
3. Đặt giá trị “Độ phân giải màn hình gốc của tôi” để khớp với độ phân giải màn hình thực tế của PC của bạn
4. Đặt giá trị “Độ phân giải màn hình tối đa” để phù hợp với độ phân giải màn hình gốc của bạn hoặc nhỏ hơn
5. Đặt giá trị “Độ phân giải màn hình tối thiểu” thành nhỏ hơn “Độ phân giải màn hình tối đa”

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs