Tác nhân người dùng là gì?

Tác nhân người dùng là thứ xác định trình duyệt và hệ điều hành của nó với máy chủ web – phần mềm cầu nối giữa người dùng và web. Mọi trình duyệt đều chứa một trường tác nhân người dùng duy nhất trong tiêu đề HTTP để phân biệt nó với các trình duyệt khác khi kết nối với web.
Chúng ta có thể hiểu cái tên “tác nhân người dùng” tốt hơn nếu chúng ta quay ngược thời gian một chút, khi internet đang phát triển. Khi internet là một hệ thống dựa trên văn bản, người dùng cần các lệnh để lướt và nhắn tin cho nhau. Sự khác biệt là người dùng hiện dựa vào trình duyệt để thực hiện tất cả công việc khó khăn. Tất cả những gì họ phải làm là trỏ và nhấp để trình duyệt hoạt động như một ‘tác nhân’ biến hành động thành mệnh lệnh. Khi một trình duyệt (hoặc một thiết bị có thể so sánh được) tải một trang web, nó sẽ tự thể hiện mình là một tác nhân khi nó tìm nạp thông tin được yêu cầu.
Tiêu đề yêu cầu tác nhân người dùng được gửi cùng với mỗi yêu cầu mà trình duyệt đưa ra cho một trang web. Tác nhân người dùng được sử dụng để cho phép các máy chủ và mạng ngang hàng tìm ra hệ điều hành, ứng dụng, nhà cung cấp và/phiên bản của tác nhân người dùng yêu cầu. Có rất nhiều thông tin về thiết bị và mạng mà thiết bị đang bật, bên cạnh những thông tin được yêu cầu. Đó là dữ liệu dành cho các nhà phát triển web. Nó cho phép họ tùy chỉnh trải nghiệm người dùng theo tác nhân người dùng tải trang web.
Không có cách điển hình nào để viết chuỗi tác nhân người dùng và đó là lý do tại sao chúng khác nhau giữa các trình duyệt, với nhiều thứ gây nhiễu chúng với hàng tấn thông tin. Nhiều trang web thậm chí còn tận tâm làm sáng tỏ thông tin mà các chuỗi tác nhân người dùng đang cố gắng truyền tải. Mặt khác, máy chủ web cần thông tin này để hiển thị các trang web khác nhau cho các trình duyệt và hệ điều hành khác nhau. Đó là cách các trang di động được gửi tới thiết bị di động, với các điều chỉnh cho phù hợp với các phiên bản và bản cập nhật. Thống kê thị phần trình duyệt chủ yếu dựa trên dữ liệu tác nhân người dùng được thu thập.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs